regulamin

ZWROTY I REKLAMACJE


ustawa z dn. 30.05.2014r. o prawach konsumenta
(DZ. U. Z DNIA 24.06.2014 poz 827)

* istnieje możliwość zwrotu zamówionego towaru
w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki

* za wyjątkiem umowy w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany,
wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu
jego zindywidualizowanych potrzeb.

 

*Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.


WYSYŁKA PRZELEW I POBRANIE


przelew na konto
do 5m: 10zł
do 10m: 15zł
do 15m: 20zł
do 20m: 25zł

 

przesyłka pobraniowa (dodatki)
do 1kg: 15zł
od 1kg do 2kg: 20zł

 

Przesyłka pobraniowa materiałów ciętych pod zamówienie klienta
zgodnie z ustawą j.w. nie jest realizowana.

 

W razie większej ilości koszt przesyłki ustalany indywidualnie na @.


REKLAMACJE POCZTA POLSKA


Reklamacje na Poczcie polskiej składane są
zgodnie z regulaminem PP
14 dni ROBOCZYCH od dnia nadania przesyłki.

Zwrot poniesionych kosztów z tytułu
zagubienia przesyłki przez PP
wypłacany jest po rozpatrzeniu
reklamacji przez PP.

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014r o prawach konsumenta,
obowiązującą od dnia 25 grudnia 2014r Kupujący ma prawo odstąpienia od umowy
zawartej na odległość bez konieczności podawania jakiejkolwiek przyczyny
2. Czas na poinformowanie Sprzedającego przez Kupującego o zamiarze odstąpienia od
umowy wynosi 14 dni kalendarzowych liczonych od momentu odbioru towaru.
W tym czasie Kupujący jest zobowiązany przesłać na adres e-mail Sprzedającego
lub drogą listowną lub wraz z towarem oświadczenie dotyczące odstąpienia od umowy.
Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy jest dostępny poniżej.
3. Od daty przesłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy Kupujący ma kolejne
14 dni kalendarzowe na odesłanie towaru.
4. Sprzedający powinien zwrócić środki Kupującemu w ciągu 14 dni od chwili
otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
Sprzedający może wstrzymać się z odesłaniem środków do czasu otrzymania towaru.
W przypadku gdy towar zakupiony został na fakturę Vat,
do Kupującego zostanie wysłana korekta do faktury Vat, a zwrot środków nastąpi
po otrzymaniu podpisanej przez Kupującego korekty do faktury Vat.
5. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy
będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny
do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
6. Kupujący / konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE ZWROTU
Zwracany towar należy przesłać na dane Sprzedającego zawarte na paragonie lub fakturze Vat.
Do zwracanego towaru proszę dołączyć paragon / kserokopię faktury oraz blankiet gwarancyjny
Na opakowaniu przesyłki z zwracanym towarem proszę umieścić wyraźny napis „ZWROT”

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

DANE SPRZEDAJĄCEGO
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

DANE KUPUJĄCEGO / KONSUMENTA
Miejscowość ................................................................... Dnia ................................................
Imię i Nazwisko / nazwa firmy ...............................................................................................
Adres .......................................................................................................................................
Telefon ................................................... E-mail .....................................................................
Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014r o prawach konsumenta odstępuję
od umowy zawartej na odległość :
Nr transakcji / zamówienia / klienta .............. Numer i data paragonu / faktury .................
Nazwa / symbol towaru ........................................... Ilość w sztukach ...................................
Data dostawy / odbioru towaru ..............................................................................................

Zwrotu środków proszę dokonać zgodnie z poniższymi danymi :
Imię i Nazwisko / nazwa firmy ..............................................................................................
Adres .......................................................................................................................................
Nazwa Banku ..........................................................................................................................
Numer rachunku .....................................................................................................................
Podpisując ten dokument oświadczam że zapoznałam(em) się z informacjami podanymi
w tym dokumencie.
Czytelny podpis Kupującego / konsumenta ...........................................................................

Niniejsza oferta handlowa nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego